понеділок, 30 серпня 2021 р.

Стартує 2021-2022 навчальний рік


Шановні колеги! Авторський колектив у складі Морзе Н.В., Барни О.В. у 2021-2022 н.р. пропонує навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 7 класі, яке відповідає Освітній програмі інформатики, яка затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. До складу навчально-методичного забезпечення, яке схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах відповідними грифами МОН, входить:


Морзе Н. В. Інформатика : підруч. для 7 кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. — К. : УОВЦ «Оріон», 2020. — 176 с.

  • електронна складова 

  • орієнтовне тематичне планування (з переліком очікуваних результатів)
https://docs.google.com/document/d/1pit_sn3FeN7_oeRzRcFAPb9o8idIbnPy/edit?usp=sharing&ouid=106148051943618406196&rtpof=true&sd=true