понеділок, 19 жовтня 2015 р.

Побудова комп'ютерних моделей

                 Існують різні комп’ютерні програми для створення, опрацювання та дослідження інформаційних моделей. Одну й ту саму задачу можна розв’язати, скориставшись різними програмами. Обране програмне середовище дає змогу за певним алгоритмом створювати інформаційну модель. Добір потрібних програм для створення інформаційної моделі
залежить від мети її створення, знань й умінь дослідника, призначення обраного комп’ютерного середовища.
                   Для побудови інформаційних моделей за допомогою комп'ютера авторський колектив підручника використовував два прийоми:
1) побудова моделей у програмних середовищах, які діти вивчали у попередніх класах;
2) застосування різноманітних програм, які діти можуть легко використати для побудови та дослідження інформаційних моделей.
                  Пропонуємо для ознайомлення дві з них:
1) Програма Гран.
Gran2d

Програма GRAN-2D призначена для графічного аналізу систем геометричних об’єктів на площині, звідки і походить її назва (GRaphic Analysis 2-Dimension).

Програма функціонує під управлінням операційної системи Windows. Для встановлення програми слід запустити на виконання файл SETUP.EXE з диску дистрибутива (обсягом близько 1.44Мb) та відповісти на всі стандартні запити інсталяторів (вказати шлях встановлення тощо). Після успішного встановлення у вибраній папці буде створено файл GRAN2D.EXE – основна програма, та у додатковій субдиректорії HELP буде створено допоміжні файли допомоги. Надалі при натисненні кнопки Пуск назва програми GRAN-2D з’являтиметься як пункт меню Програми, при зверненні до якого відбуватиметься запуск ППЗ GRAN-2D.

Завантажити програму можна за посиланням http://www.ktoi.npu.edu.ua/index.php/uk/gran-2d
2) Онлайн середовище https://www.buildwithchrome.com/ пропонує будівельний майданчик, за яким можна змоделювати з елементів Lego  будівлю, об'єкт чи ціле містечко, які будуть прив'язані до географічного роташування
Цікаві інструкції у Академії build with chrome зрозумілі для дітей та дозволяють швидко перейти у режим власного будівництва.
               

неділя, 18 жовтня 2015 р.

Файли-заготовки до розділу "Алгоритми з повторенням та розгалуженням"

               Шановні колеги! Пропонуємо Вам файли-заготовки до розділу "Алгоритми з повторенням та розгалуженням", які можна завантажити за посиланням http://www.ex.ua/94921278
Після розпакування архіву проекти, створені в середовищі Скретч, потрібно розмістити у папці Навчальні проекти.

             До пропонованого архіву також входить програма LOGIC, яку можна використати під час вивчення теми "Висловлювання"


неділя, 4 жовтня 2015 р.

Файли-заготовки до розділу "Моделювання"

                  Шановні колеги! Ми готуємось до вивчення другого розділу програми "Інформатика, 7", який передбачає вивчення питань моделювання. Згідно оновленої програми, на цей розділ виділяється 3 години. Однак автори у своєму підручнику пропонують розширити його за рахунок годин резерву та один урок присвятити розв'язуванню компетентнісних задач на побудову моделей.
                 Надаємо Вам доступ до файлів-заготовок до розділу "Моделювання". Архів можна завантажити за посиланням http://www.ex.ua/94474597

Рекомендації щодо завантаження потрібних програм можна прочитати на сторінці відповідного уроку. Нехай вивчення розділу "Моделювання" стане для Ваших учнів цікавим етапом вивчення інформатики!

четвер, 1 жовтня 2015 р.

Урок формування компетентностей

Шановні колеги! Пропонуємо Вам витяг із Додатка до листа Міністерства освіти і науки України від   26.06.  2015 р. №  1/9-305 "Особливості вивчення базових дисципліну загальноосвітніх навчальних закладах  у 2015/2016 навчальному році"

Зазначаємо, що вчитель має право корегувати послідовність вивчення тем, визначених у навчальній програмі на свій розсуд.
Новою для учнів та вчителів, які викладають інформатику в 7 класі, буде тема «Розв’язування компетентнісних задач», що є однією з важливих складових роботи в системі навчання інформатики. Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає сім етапів діяльності учнів:
· визначення, ідентифікація даних: учень розуміє умову задачі, правильно ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;
· пошук даних: учень формує стратегію розв’язування задачі, планує свою роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування завдання, співставляє результати пошуку із метою, здійснює пошук даних в Інтернеті);
· управління: учень структурує потрібні дані для пошуку розв’язку;
· інтеграція: учень порівнює і зіставляє відомості із кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук;
· оцінка: учень правильно шукає відомості в базі даних, відбирає ресурси згідно з сформульованими чи запропонованими критеріями;
· створення: учень враховує особливості призначення підсумкового документа, добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно викладає узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки;
· передавання повідомлень: учень у разі потреби архівує дані, адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ акуратно та презентабельно.
При проектуванні компетентнісних задач слід врахувати, що в 7 класі опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою однієї технології або в одному середовищі, у 8 класі – двох технологій або у двох середовищах, у 9 класі – кількох технологій або в кількох середовищах.
Учитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних задач. Оцінювання компетентнісних задач є обов’язковим для всіх учнів класу.
Детальніше ознайомитися з теорією проектування компетентнісних задач у інформатиці можна за покликаннями:

Відповідно до зазначених рекомендацій авторський колектив пропонує методичні підходи до проведення уроків формування компетентностей в учнів на уроках інформатики. Ознайомитись із презентацією рекомендацій можна на сторінці блогу http://inf7-m.blogspot.com/p/blog-page.html