четвер, 1 жовтня 2015 р.

Урок формування компетентностей

Шановні колеги! Пропонуємо Вам витяг із Додатка до листа Міністерства освіти і науки України від   26.06.  2015 р. №  1/9-305 "Особливості вивчення базових дисципліну загальноосвітніх навчальних закладах  у 2015/2016 навчальному році"

Зазначаємо, що вчитель має право корегувати послідовність вивчення тем, визначених у навчальній програмі на свій розсуд.
Новою для учнів та вчителів, які викладають інформатику в 7 класі, буде тема «Розв’язування компетентнісних задач», що є однією з важливих складових роботи в системі навчання інформатики. Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає сім етапів діяльності учнів:
· визначення, ідентифікація даних: учень розуміє умову задачі, правильно ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;
· пошук даних: учень формує стратегію розв’язування задачі, планує свою роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування завдання, співставляє результати пошуку із метою, здійснює пошук даних в Інтернеті);
· управління: учень структурує потрібні дані для пошуку розв’язку;
· інтеграція: учень порівнює і зіставляє відомості із кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук;
· оцінка: учень правильно шукає відомості в базі даних, відбирає ресурси згідно з сформульованими чи запропонованими критеріями;
· створення: учень враховує особливості призначення підсумкового документа, добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно викладає узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки;
· передавання повідомлень: учень у разі потреби архівує дані, адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ акуратно та презентабельно.
При проектуванні компетентнісних задач слід врахувати, що в 7 класі опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою однієї технології або в одному середовищі, у 8 класі – двох технологій або у двох середовищах, у 9 класі – кількох технологій або в кількох середовищах.
Учитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних задач. Оцінювання компетентнісних задач є обов’язковим для всіх учнів класу.
Детальніше ознайомитися з теорією проектування компетентнісних задач у інформатиці можна за покликаннями:

Відповідно до зазначених рекомендацій авторський колектив пропонує методичні підходи до проведення уроків формування компетентностей в учнів на уроках інформатики. Ознайомитись із презентацією рекомендацій можна на сторінці блогу http://inf7-m.blogspot.com/p/blog-page.html

Немає коментарів: