середа, 23 серпня 2017 р.

Особливості навчання курсу "Інформатика-7" у 2017-2018 н.р.

Методичні рекомендації

Міністерство освіти та науки України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти підготували методичні рекомендації щодо навчання інформатики у 2017-2018 н.р. Публікуємо витяг з цих рекомендацій, актуальний для навчання інформатики у 7 класі. Для зручного користування ми дещо поструктурували ці рекомендації та виділили основні акценти, на які слід звернути увагу.

Навчальна програма

У 2017/2018 навчальному році вивчення інформатики у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за навчальними програмами для учнів 5-9 класів, які розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.
Оскільки зміни вносились до програми для учнів 5-9 класів, які вивчали інформатику у 2-4 класах, а 7 клас не відноситься до даної категорії, то навчально-методичне забезпечення, чинне для 7 класу у 2016-2017 н.р., є актуальним і для 2017-2018 н.р.


Оцінювання навчальних досягнень учнів


Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики протягом навчання здійснюється шляхом тематичного оцінювання. Значення оцінки за тему рекомендуємо визначати так: розрахувати середній бал на основі поточних оцінок, а потім додати його до оцінки за підсумкову роботу, якщо така була проведена і поділити на два. Такий алгоритм пропонується тому, що оцінку за підсумкову роботу не можна прирівнювати до оцінки за поточну роботу, оскільки зміст завдань підсумкової роботи за визначенням відображає зміст розділу (розділів), а її оцінювання є комплексним оцінюванням відповідних навчальних досягнень.
Для ефективного контролю успішності учнів не досить лише виявити, що вони знають й уміють. Оцінювання учня має складатися з двох компонентів — числового балу, який фіксує результат перевірки знань, умінь і навичок школярів, рівня сформованості компонентів компетентностей, і вербального оцінного судження, яке характеризує якість навчальної діяльності учня/учениці, ставлення до навчання, старанність. Обґрунтовуючи оцінку, вчитель аналізує виявлені знання за формою, змістом, обсягом, а також, що не менш важливо, вказує на прогалини та хиби в знаннях (за їх наявності) і надає рекомендації щодо їх виправлення. Доведення цієї частини оцінкового судження до учнів має здійснюватися на етапі "оголошення та обґрунтування оцінок" уроку; в процесі аналізу самостійної (практичної, лабораторної, контрольної) роботи; на індивідуальних консультаціях тощо.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються:

• характеристики відповіді: правильність, цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість;
• якість знань: осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;
• сформованість ключових та предметних компетенцій;
• рівень володіння розумовими операціями: аналізом, синтезом, порівнянням, абстрагуванням, класифікацією, узагальненням тощо;
• розвиток творчих умінь (уміння виявляти проблеми, формулювати гіпотези, перевіряти їх).

Практичні роботи

При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичних робіт: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У завданнях до практичних робіт слід передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей. Встановлення кількості практичних робіт з обов’язковим оцінюванням і кількості тематичних оцінювань в курсі інформатики повинно здійснюватися з урахуванням обсягу навчального часу, що відводиться на викладання предмету в конкретному класі. Рекомендуємо тематичне оцінювання здійснювати в кінці кожної теми навчальної програми, об’єднуючи роботи з невеликих тем (до 5 годин) із наступними підсумковими роботами на кожному 8-10 уроці, а кількість практичних робіт з обов’язковим оцінюванням рекомендуємо встановлювати на рівні 25% від загального обсягу навчального часу, який відводиться на вивчення предмету (якщо в тексті навчальної програми відсутній перелік практичних робіт з обов’язковим оцінюванням). Оцінки за обов’язкові роботи мають бути занесені вчителем до класного журналу. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми) оцінюються в разі потреби.

Безпека дітей на уроках інформатики

При вивченні тем з інформатики, що стосуються кібербезпеки та інших тем навчального предмету рекомендується ознайомлювати учнів з загрозами, які виникають внаслідок поширення в мережі Інтернет матеріалів в інтересах пропаганди держави-агресора та способами і методами уникнення цих загроз, доводити до відома учнів небезпеку використання заборонених ресурсів та програмних засобів (відповідно до Указу Президента України №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"»).

Рекомендації щодо організації самоосвіти

Перелік деяких корисних ресурсів для самоосвіти учнів

  • Електронні підручники, курси 
http://disted.edu.vn.ua/
https://dystosvita.gnomio.com/
http://itknyga.com.ua
http://itknyga.com.ua/index/onlajnovi_seredovishha_shkil/0-19

  • Ресурси для навчання програмуванню
https://www.playcodemonkey.com/
https://blockly-games.appspot.com/
https://code.org/
https://www.e-olymp.com/uk/

  • Інтернет-олімпіада з інформатики
http://upml.knu.ua/internet-olimpiada-it-2017/ (всеукраїнська інтернет-олімпіада з інформаційних технологій)
Для практичних робіт при вивченні відповідних тем та для розвитку у учнів навичок алгоритмічного мислення радимо використовувати інтерактивні та ігрові задачі міжнародного конкурсу з інформатики "Бобер" попередніх років: http://bober.net.ua/page.php?name=archive&

Також можливо використовувати безкоштовний інформаційний ресурс http://thefuture.tilda.ws/about, на якій розміщуються науково-популярні статті про новітні технології для учнів та вчителів, і які також можуть бути корисними у визначенні з майбутньою професією. Напрямки, які охоплюють матеріали ресурсу: 3D-друк, Інтернет речей, Розумний дім, використання дронів та інше.

Навчально-методичне забезпечення

До складу навчально-методичного забезпечення, яке схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах відповідними грифами МОН, входить:
підручник
  • Морзе Н. В. Інформатика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів /Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — Видавничий дім «Освіта», 2015. — 224 с.навчальні посібники:
  • Морзе Н.В. Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики: навч. посіб. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. /Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.Видавничий дім «Освіта», 2015. — 64 с.
  • Морзе Н.В. Перевірка предметних компетентностей. Інформатика 7 кл.Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів /Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. – К.: Перевесло, 2015. – 40 с.
файли-заготовки:
  • до розділу "Електронне листування"
https://drive.google.com/file/d/0B6fTIfFMSQYZYTBiMVFPWGRQbEU

  • до розділу "Моделювання"
https://drive.google.com/file/d/0B6fTIfFMSQYZUzZyNmFxcjRMVUk
  • до розділу "Алгоритми з повторенням та розгалуженням" 
  • до розділу "Табличний процесор"
https://drive.google.com/open?id=0B6fTIfFMSQYZZUpINTJjZnlQaFk

орієнтовне тематичне планування можна завантажити за посиланням:

21 коментар:

Олена Сівінська сказав...

Добрий вечір! Якщо можете роз'ясніть як записується практична робота в журналі і де ці рекомендації прописані. Дякую

Ольга Барна сказав...

Доброго вечора, пані Олено! Є тільки запис в методичних рекомендаціях. Ми його трактуємо так: У 5-6 класах окремо уроків-практичних робіт немає, на кожному уроці має бути практична робота. Але 8 практичних робіт обов'язкові для оцінювання. Тому у журналі після теми уроку пишемо ПР 1, ПР2... Це для того, щоб виділити ці перевірочні практичні роботи. У 7-9 класах у програмі прописані практичні роботи, тому у журналі записуємо їх назву та тему. Окремо слід зазначити про проведення та записи щодо інструктажу з БЖД. У 5-6 класах відповідно проводимо та записуємо на кожному уроці "Інфтруктаж з БЖД", а у 7-9 класах - наголошуємо на кожному уроці, а записуємо тільки перед практичною. На першому уроці - вступний інструктаж з БЖД. у 2 та 5 класах - на першому уроці проводимо первинний інструктаж з БЖД.
Відповідні записи робимо і в журналі обліку бесід з БЖД: дата першого уроку - вступний/первинний інструктаж з БЖД у комп'ютерному класі, дата наступного уроку у 5-6 класі - інструктаж з БЖД при виконанні практичних робіт за комп'ютером, у 7-9 класах - дата першої практичної роботи. Це узгоджена позиція про записи у журналі із обласним методистом. На жаль, нам не вдалось вияснити ці тонкощі у посадовців МОН

Лілія К. Психолог, коуч, консультант сказав...

Практичні - в окремому стовпчику журналу ? без дати ? На який нормативний документ можна посилатися ?

Ольга Барна сказав...

Де в дописі це написано? Звісно ні. Є дата уроку у лівій частині журналу, яка відповідає даті перевірочної практичної роботи чи уроку практичної роботи, тут ви будете виставляти оцінки кожному учневі, який був присутній на уроці та виконував практичну роботу. У правій частині журналу у змісті уроку пишемо, наприклад, у 5 класі: Складові комп’ютерів та їх призначення. Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. А у 7 класі буде так: Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли

Наталя Німко сказав...

Доброго вечора! У мене запитання. 1. Чим відрізняється первинний інструктаж від інструктажу на практичній роботі? 2. Подача нового матеріалу і практична робота по цій темі в одному уроці?

Ольга Барна сказав...

Первинний інструктаж, як правило містить, відомості про загальні правила поведінки в комп'ютерному класі. А інструктаж з БЖД на практичній роботі - це уже конкретно про правила поведінки із комп'ютером чи іншим пристроєм, який буде застосовуватись на практичній роботі. Подача матеріалу та практична робота можуть бути подані по-різному. Якщо на попередніх двох-трьох уроках діти формували певні уміння, то на уроці практичної роботи можна зробити перевірочну роботу за цими уміннями та подавати нову невеличку тему. Можна організувати й по-іншому. Вивчили маленьку тему та виконали перевірочну практичну роботу. За її результатами на наступному уроці проводимо корекцію та рухаємось далі.

Oleksandr Shevchuk сказав...

Доброго часу доби. Вибачте що турбую. У папці Моделювання відсутній файл Пори року.mm, який потрібний для Вправи 1 параграфа 9 "Карти знань". Його немає у зв’язку з тим, що ця тема не обов’язкова для вивчення чи є якась інша причина?

Unknown сказав...

Добрий день. Таке питання - чи є обов'язковими контрольні роботи з інформатики, чи можливо усе оцінювання звести лише до практичних робіт?

Unknown сказав...

Добрий день. Таке питання - чи є обов'язковими контрольні роботи з інформатики, чи можливо усе оцінювання звести лише до практичних робіт?

Unknown сказав...

Добрий день. Таке питання - чи є обов'язковими контрольні роботи з інформатики, чи можливо усе оцінювання звести лише до практичних робіт?

Unknown сказав...

Добрий день. Таке питання - чи є обов'язковими контрольні роботи з інформатики, чи можливо усе оцінювання звести лише до практичних робіт?

Ольга Барна сказав...

Доброго дня! В методичних рекомендаціях чітко цього не прописано. Вчитель на свій розсуд може проводити підсумкову роботу, а може її і не проводити. Можна використати оцінку перевірочної практичної роботи в якості контрольної та усереднити її з поточними оцінками. Адже практична робота може передбачати як оцінювання знаннєвої складової теми, так і практичної. Якщо в темі було декілька практичних та остання практична не проводилась на завершальному уроці теми - можна провести узагальнюючий зріз знань. Але слід розуміти таке, що контрольна робота - це засіб формувального оцінювання, при якому важливо визначити рівень навчальних досягнень учнів, щоб потім провести коректування. Сама підготовка до такої роботи є засобом узагальнення за темою.

Сергій Мацаєнко сказав...

Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, підручник для 7 класу за новою програмою буде?

Фролов М.А. сказав...

Доброго дня! Теж цікавить чи буде підручник?

Фролов М.А. сказав...

А робочий зошит чи зошит для практичних робіт?

Unknown сказав...

Добрий вечір! Цікавить наступне питання. Чи можна тематичне оцінювання в 9 класі робити на останньому уроці розділу, чи для цього в плануванні виділяти окремий урок?

Unknown сказав...

доброго вечора! чи можна об'єднувати дві теми в одну тематичну?

Сергій Мацаєнко сказав...

Доброго вечора! Відповідно до навчальної програми в 7 касі вивчається 3 теми, не бачу сенсу щось об'єднувати. Доречніше було б розділити тему "Алгоритми та програми"

Ольга Барна сказав...

Щодо об'єднання тем. То у 7 класі - їх точно недоцільно об'єднувати для тематичного оцінювання, а й можна розділити останню тему на дві тематичних. А щодо 9 класу, то так. Там є не об'ємні теми, які доцільно об'єднувати для проведення тематичного оцінювання так, щоб на тематичну оцінку відводилось 8-12 уроків

Людмила Черкашина сказав...

Добрий вечір. У методичних рекомендаціях МОНУ знаходжу "Не виділяються окремі заняття практичних робіт, адже практична робота за комп’ютером повинна відбуватись майже на кожному уроці інформатики." (https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-informatyky-u-2017-2018-navchalnomu-rotsi/). Звідки інформація, що мають бути обовязкові перевірочні роботи та ще й у кількості 25% від кількості годин теми?
Дякую.

Ольга Барна сказав...

Методичні рекомендації для 7 класу використовують матеріали, які опубліковані у рік, коли цей клас почав вивчати інформатику за новою програмою. У дописі наведено їх текст. А в 2020-2019 н.р. акцент зроблено на рекомендації для 9 класу, оскільки саме цей клас починає останнім навчання за програмою для учнів, які вивчали інформатику у 2-4 класах.